0989 420 420

0912 418 418

Vietinbank

Chủ TK: Nguyễn Hồng Diệp

Số TK: 106866729412

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam( Vietinbank ) chi nhánh Bắc Hà Nội, phòng giao dịch Điện Biên