0989 420 420

0912 418 418

Vietcombank

Chủ TK: Nguyễn Hồng Diệp

Số TK: 0711000243099

Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội