0989 420 420

0912 418 418

Ông sinh ngày 8 tháng 2 năm 1942 tại Hà Nội. Bắt đầu làm dép lốp vào năm 1960 tại xí nghiệp dép lốp trường Sơn số 45 Hàng Bồ. Chàng trai năm ấy vừa tròn 18 tuổi.

Khi được phỏng vấn có biết làm không, sợ không được nhận ông trả lời CÓ. Vậy là ông được nhận vào làm ngay mà không được ai chỉ dạy.

Ngày đó xí nghiệp làm dép theo dây chuyền. Tức là ai phá lốp thì cả ngày chỉ phá lốp, ai quay tay thì cứ quay tay, khoanh đế thì cứ khoanh đế, xâu quai thì cứ xâu quai.

Do lo sợ lời hứa với tổ trưởng, cùng với tính tỉ mẩn sẵn có, ông luôn quan sát rất kỹ những người thợ giỏi đang làm rồi âm thầm tập luyện ngày đêm. Chính vì vậy mà ông là người