0989 22 34 22

0989 530 530

Siêu khách hàng

                                                                         DANH SÁCH SIÊU KHÁCH HÀNG

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - BÍ THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: NGUYỄN THIỆN NHÂN

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VŨ ĐỨC ĐAM

 

ĐẠI TÁ, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN: LA VĂN CẦU

THIẾU TƯỚNG, ANH HÙNG QUÂN ĐỘI: HOÀNG KIỀN

ĐẠI TÁ, HỌA SỸ: LÊ DUY ỨNG

GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

CHỦ TỊCH FPT SOFTWARE: HOÀNG NAM TIẾN

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN FPT: NGUYỄN THÀNH NAM

 

 

ROCKER TRẦN LẬP

 

                                         CÁC GIẢI THƯỞNG LỚN

1
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?