0989 22 34 22

0989 530 530

Cách đo chân

  

  

                                                                   

B1: Đặt chân lên tờ giấy trắng dùng bút đánh dấu       B2: Đo  2 chiều (Đơn vị cm)

(Chiều ngang không quan trọng)

B3: BẢNG KÍCH CỠ ( SIZE) TIÊU CHUẨN

(Bảng size phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế) 

 

SIZE DÉP DÀNH CHO NGƯỜI DẬY THÌ THÀNH CÔNG

Lưu ý: Chiều dài dép sẽ dài hơn chiều dài chân 1 cm

 

CHIỀU DÀI CHÂN

(CM)

 

 Chiều dài dép (cm)

SIZE VIET NAM

    SIZE US

SIZE UK

22.5 cm  23.5 cm  35 2 1.5
23 cm  24 cm  36 3 2.5
23.5 cm  24.5 cm  37 4 3.5
24 cm  25 cm  38 5 4.5
24.5 cm  25.5 cm  39 6 5.5
25 cm  26 cm  40 7 6.5
 25.5cm  26.5 cm  41 8 7.5
 26 cm  27 cm  42 9 8.5
 26.5 cm  27.5 cm  43 10 9,5
 27 cm  28 cm 44 11 10.5
27.5 cm 28.5cm 45 12 11.5
28cm 29cm 46 13 12.5
28.5cm 29.5cm 47 14 13.5

 

 

SIZE DÉP DÀNH CHO BÉ (BABBY) & TUỔI SẮP DẬY THÌ

Lưu ý: Chiều dài dép sẽ dài hơn chiều dài chân 1 cm

CHIỀU DÀI CHÂN

(CM)

 

 Chiều dài dép (cm)

KÍCH CỠ (SIZE)

              

ĐỘ TUỔI     

14.5cm 15.5cm 20 TỪ 1 ĐẾN 5 TUỔI
15cm 16cm 21
15.5cm 16.5cm 22
16cm 17cm 23
16.5cm 17.5cm 24
17cm 18cm 25
17.5cm 18.5cm 26
18cm 19cm 27
18.5cm 19.5cm 28
19cm 20cm 29
19.5cm 20.5cm 30
 
 
20cm 21cm 31 TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI
21cm 20.5cm 32
21.5cm 22.5cm 33
22cm 23cm 34

   

     
     
1
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?