0989 420 420

0912 418 418

Cách đo chân

  

  

                                                                   

B1: Đặt chân lên tờ giấy trắng dùng bút đánh dấu       B2: Đo  2 chiều (Đơn vị cm)

(Chiều ngang không quan trọng)

B3: BẢNG KÍCH CỠ ( SIZE) TIÊU CHUẨN

(Bảng size phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế) 

Lưu ý: Chiều dài dép sẽ dài hơn chiều dài chân 1 cm

CHIỀU DÀI CHÂN (CM)

 

                   Chiều dài dép (cm)

KÍCH CỠ ( SIZE)

22.5 cm  23.5 cm  35
23 cm  24 cm  36
23.5 cm  24.5 cm  37
24 cm  25 cm  38
24.5 cm  25.5 cm  39
25 cm  26 cm  40
 25.5cm  26.5 cm  41
 26 cm  27 cm  42
 26.5 cm  27.5 cm  43
 27 cm  28 cm 44