0989 420 420

0912 418 418

Báo chí truyền hình

Vua dép lốp quảng bá chủ quyền biển đảo qua đôi dép cao su

Vua dép lốp quảng bá chủ quyền biển đảo qua đôi dép cao su

Báo lao động

Tình yêu nước qua đôi dép cao su ...

Báo 24h

Người làm dép cao su duy nhất ở Hà thành ...

VietNamNew

Sandals from wartime keep on marching ...

Báo tuổi trẻ

​Những đôi dép lốp trong ngõ nhỏ Hà Nội ...

Báo quân đội nhân dân

Tản mạn về một thời dép lốp Hà Nội ...

Báo an ninh thủ đô

Đôi dép cao su Bác Hồ đi suốt dặm dài đất nước ...

Báo Vietnamnet

Nghệ nhân làm dép lốp nghệ thuật duy nhất Hà Thành...

Tràn ngập báo trong nước và quốc tế đăng tin vua dép lốp

Người đưa biển đảo quê hương vào "đôi dép Bác Hồ"

Xem nghệ nhân Phạm Quang Xuân làm dép lốp cao su Bác Hồ

Nghệ nhân Phạm Quang Xuân làm hoàn chỉnh đôi dép lốp cao su Bác Hồ chỉ trong vòng 30 phút