0989 420 420

0912 418 418

Agribank

Chủ TK: Nguyễn Hồng Diệp

Số TK: 1440205492182

Ngân hàng Agribank chi nhánh bắc Hà Nội